Gegevensbescherming

Informatievereisten overeenkomstig artikel 13 van de EU-verordening algemene gegevensbescherming (GDPR)

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt informatie over de toegang (IP-adres, datum, tijd, bekeken pagina) als logbestanden op onze server opgeslagen. Deze gegevens worden door ons uitsluitend voor onze eigen statistische doeleinden geëvalueerd, in geanonimiseerde vorm.

De verwerking vindt plaats ten behoeve van Kaj Hensen/Petucci.

In de regel worden door ons geen verdere persoonlijke gegevens verzameld wanneer u onze website gebruikt. Als u contact met ons opneemt via de daarvoor bestemde contactformulieren of u abonneert op onze nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en uw andere gegevens uitsluitend gebruikt voor individuele correspondentie in antwoord op uw vraag. Wij garanderen dat uw gegevens uitsluitend door ons zullen worden gebruikt, niet aan derden zullen worden doorgegeven en vertrouwelijk zullen worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Een uitzondering hierop is de doorgifte aan orderverwerkers die uitsluitend in opdracht van Kaj Hensen/Petucci werken, de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en door hun eigen overeenkomsten gebonden zijn aan de gegevensbeschermingsverplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U hebt het recht op informatie, correctie en verwijdering van de gegevens, het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (met name het bezwaar tegen de toezending van directe reclame) en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Algemene inlichtingen

De gegevens van uw aanvraag (naam, contactgegevens, inhoud van de aanvraag, historiek van vroegere contacten met ons) die u via het contactformulier of per e-mail naar ons verstuurt, worden door ons verwerkt voor klantenzorg (precontractuele maatregelen) en voor marketingdoeleinden (rechtmatig belang bij het versturen van direct mail reclame). Uw gegevens worden 3 jaar na uw laatste verzoek gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

 

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners

Indien u ons daartoe tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, maken wij uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming bekend in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, sturen wij uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving of coördinatie van de levering.

Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping wissen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Naar:

Kaj Hensen

Eigenaar Petucci Interieurs & Accessoires

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

e-mail: info@petucci.eu

+43 (0)6604005415

 

Opmerking over het gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van software om het gebruik van de website te analyseren.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen waardevolle inzichten in de behoeften van de gebruikers worden verkregen. Deze bevindingen dragen bij tot een verdere verbetering van de kwaliteit van het aanbod.

In dit verband worden ook zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de website en die het mogelijk maken een bezoeker op anonieme basis te herkennen. Cookies kunnen over het algemeen worden geweigerd of verwijderd door middel van de juiste browserinstellingen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). De door de Google-cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u in de Google Analytics-voorwaarden of het Google Analytics-overzicht. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking).

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. Google Maps is een cartografische dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres en het (start)adres dat u in het kader van de routeplanner hebt ingevoerd, aan Google in de VS worden doorgegeven. Als u een webpagina van onze website oproept die Google Maps bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gezonden, die deze vervolgens in de website integreert. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. Voor zover wij weten, zijn dat ten minste de volgende gegevens:

Datum en tijdstip van het bezoek aan de website in kwestie,
Internetadres of URL van de bezochte website,
IP adres,
(Start)adres ingevoerd tijdens de routeplanning.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC is een actieve deelnemer aan de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dit betekent voor uw persoonlijke gegevens als gevolg van een besluit van de Europese Commissie acc. Art. 45 GDPR een passend beschermingsniveau.

Gebruik van Google Web Fonts

Op deze internetpagina’s worden externe lettertypes, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. (“Google”). De integratie van deze webfonts vindt plaats via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze webpagina’s wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

https://fonts.google.com/about#
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Gebruik van Google reCAPTCHA

In bepaalde gevallen gebruiken wij de reCAPTCHA-dienst van het bedrijf Google Inc. Dit dient om na te gaan of de invoer door een persoon is gedaan of op onrechtmatige wijze door machine-invoer (bots). De dienst zendt het IP-adres van Nuter en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst. De afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Inc. zijn hier van toepassing.

Meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. kan worden gevonden op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Wijzigingen in het privacybeleid

Indien er in de toekomst wijzigingen worden aangebracht aan ons privacybeleid, zullen de wijzigingen steeds op deze pagina’s worden weergegeven.

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief

“Reclame per e-mail met inschrijving op de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Duitse wet op de gegevensbescherming. 1 S. 1 lit. een DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren”.